Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

04.04.2022 00:00 - 17.05.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • muodostaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja sen erityispiirteistä
  • soveltaa oppimaansa tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä
  • analysoida tiedonhallinnan ja palvelutoiminnan keskinäisiä suhteita

Sisältö     

Sosiaali– ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset sisältöalueet ja soveltamisalueet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa.

Itsenäinen työskentely. Kirjallinen kuulustelu Moodle-oppimisympäristössä. Kirjallisuuteen tutustuminen ennen kuulustelua 135 h.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

25.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).