Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

15.02.2022 00:00 - 11.04.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • kuvata terveyttä edistävän kouluyhteisön terveyttä, hyvinvointia ja oppimista tukevat periaatteet, keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat 
  • nimetä keskeiset kansalliset ja kansainväliset velvoittavat ja ohjaavat asiakirjat kouluyhteisön terveyteen liittyen 
  • eritellä kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä soveltaa tätä tietoa kouluyhteisön terveyden edistämisessä 
  • soveltaa ajankohtaista tutkimustietoa kouluyhteisön terveyteen liittyviä ilmiöitä tarkastellessaan 

Kouluyhteisön terveyden edistämisen teoreettiset perusteet, ajankohtaiset teemat ja tutkimus. Kouluyhteisön kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen asiakirjat. 

Omatoiminen opiskelu sisältäen oppimistehtävät 108h.

Opintojakson hinta on 85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

05.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).