Terveyspsykologia 5 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. biopsykososiaalinen lähestymistapa ja sen soveltaminen, psykosomatiikka, kriittinen terveyspsykologia, terveyspsykologian eri tutkimus- ja sovellusalueiden keskeiset teoriat ja tutkimustulokset sekä terveyspsykologisset interventiot eri sovellusalueilla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee biopsykososiaalisen lähestymistavan perusteet ja tunnistaa sen soveltamismahdollisuuksia, tuntee terveyspsykologian keskeisiä aihealueita koskevat tärkeimmät teoriat sekä tutkimustulokset, tuntee nykyaikaisen psykosomatiikan keskeisiä kysymyksiä ja tutkimustuloksia, osaa kuvata kriittisen terveyspsykologian lähestymistapaa sekä osaa analysoida terveyspsykologisen tiedon merkitystä oman tieteenalansa tai arkielämänsä viitekehyksessä ja soveltaa terveyspsykologista tietoa vaikuttaakseen omaan tai muiden käyttäytymiseen.

Vapaaehtoiset luennot (16 t), oppimistehtävät ja verkkotentti

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).