Terveyspolitiikka, terveyspalvelut ja -lait 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot , Sosiaali ja terveys, avoin

01.02.2022 00:00 - 28.02.2022 00:00

Opiskelija perehtyy terveyspolitiikan periaatteisiin sekä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmään ja sitä säätelevän keskeisen lainsäädännön pääpiirteisiin, sekä osaa tunnistaa terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä.

Suomalainen terveyspolitiikka ja terveyspalvelut sekä kansanterveyden kannalta merkittävä lainsäädäntö, terveydenhuollon etiikka.

Verkko-opinnot, omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät 81 h.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

22.01.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.1.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).