Terveydenhuolto-oikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF) opintokokonaisuuteen.

Terveydenhuoltojärjestelmän rakenne, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä koskeva sääntely. Terveydenhuolto-oikeuteen sisältyvän lainsäädännön yhteydet muuhun lainsäädäntöön, erityisesti sosiaalioikeudelliseen ja hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

    tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön
    on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, mielenterveyspalveluita, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin.
    tunnistaa kurssin teemoihin liittyviä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä
    osaa soveltaa oikeudenalan oikeusperiaatteita tavanomaisiin tyyppitilanteisiin
    on harjoitellut soveltamaan oikeudenalan lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä argumentaationsa tukena

Luennot syksyllä 2023 (20h), omatoiminen oppimateriaaliin perehtyminen ja moodletentti (90h), sekä opettajan moodlealustalla tarkemmin määrittämät pakolliset oppimistehtävät (25h)

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).