Terveydenhuolto-oikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Terveydenhuoltojärjestelmän rakenne, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä koskeva sääntely. Terveydenhuolto-oikeuteen sisältyvän lainsäädännön yhteydet muuhun lainsäädäntöön, erityisesti sosiaalioikeudelliseen ja hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön
- on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin.
- tunnistaa kurssin teemoihin liittyviä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä
- soveltaa oikeuden sääntöjä tavanomaisiin tyyppitilanteisiin
- harjoittaa käyttämään oikeudenalan lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä monipuolisesti perusteluissa

Luentotallenteet (15h) sekä itsenäinen työskentely (120h), joka muodostuu kurssialustalla ilmoitettuun oppimateriaaliin perehtymisestä sekä erilaisista oppimistehtävistä.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).