Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

03.10.2022 00:00 - 11.12.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

- osaa hyödyntää terveyden edistämisen teorioita ja malleja terveystiedon sisältöalueissa  

- osaa hyödyntää teorioita ja malleja eri-ikäisten terveyden edistämisessä  

- tunnistaa terveyden edistämisen merkityksen eri-ikäisten terveysvalintoihin (mm. liikunta, ravitsemus, päihteiden käytön välttäminen, seksuaalikäyttäytyminen, uni ja lepo, mielenterveys, sosiaaliset suhteet)   
 

Terveyden edistämisen teoriat ja mallit yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Teoriat ja mallit eri-ikäisten terveyden edistämisessä. Terveysopetuksen lähtökohtia.  

Verkkoluennot ja oppimistehtävät 135 h. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

12.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.9.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 8.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).