Terveyden edistämisen perusteet 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata terveyden edistämisen ja terveystiedon perusteita ja keskeisiä sisältöalueita
  • määritellä ja tunnistaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteitä sekä käyttää niitä asianmukaisesti
  • rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintoihin
  • arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa

Terveyden edistämisen ja terveystiedon keskeiset käsitteet, perusteet ja sisältöalueet. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen rakenne ja opetustarjonta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Orientaatiotehtävä, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja verkkotentti. Itsenäinen työskentely 135 h.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).