Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op (UEF)

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa voit valita parhaiten omia tarpeitasi/ tavoitteitasi vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op.

Mikäli jokin perusopintojen yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Terveyden edistäminen ja terveystieto, perusopinnot 25 op muodostuvat yhteisistä opintojaksoista sekä valinnaisista jaksoista.

Yhteiset opintojaksot 13 op:

 • 4310521 Terveyden edistämisen perusteet 5 op (1.9.2021 - 31.7.2022)
 • 4450347 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 3 op (15.9.- 29.11. 2021 TAI 15.2.-31.3.2022)
 • 4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op (10.1.2022-13.3.2022)

Valinnaiset opintojaksot 12 op:

 • 4310523 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op (4.10.2021-30.11.2022)
 • 4450343 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (15.2.2022 - 11.4.2022. HUOM! opintojaksolla opiskelijakiintiö, 30 opiskelijaa)
 • 4450344 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op (2.3.2022 - 3.5.2022)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

 • 4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (syksy 2021)
 • 5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (syksy 2021)
 • 4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (kevät 2022)
 • 4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (kevät 2022)
 • 5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (kevät 2022)

Ravitsemustieteen opinnoista:

 • 4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op (16.8.-27.9.2021 TAI 21.2.-4.4.2022)
 • 4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op (30.8.-1.11.2021 TAI 10.1.-7.3.2022)
 • 4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op (6.9.-1.11.2021 TAI 3.1.-28.2.2022)
 • 4460746 Ruokakulttuuri 2 op (verkkotenttipäivät: 28.9.2021, 23.11.2021, 15.2.2022, 12.4.2022, 14.6.2022)

Hoitotieteen opinnoista:

 • 4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op (1.9.2021 - 31.7.2022)

Verkko-opinnot.

Vahvistetaan myöhemmin.