Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op (UEF)

Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op. Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Terveyden edistäminen ja terveystieto, aineopinnot muodostuvat yhteisistä opintojaksoista (15 op) ja valinnaisista opintojaksoista (20 op).

Yhteiset opintojaksot 15 op:

 • 4310531 Orientoituminen aineopintoihin 2 op (1.9.2021 - 31.7.2022)
 • 4450361 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (1.10.2021 - 8.12.2021) TAI 4310535 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op (21.3.2022 - 15.5.2022) Huom! vaihtoehtoinen suorituspari, voit valita vain jomman kumman näistä.
 • 4450346 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III 4 op (20.1.2022- 22.3.2022)
 • 4310532 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (21.2.2022 - 30.4.2022)

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:

 • 4310523 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op (4.10.2021-30.11.2022)
 • 4310534 Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op (7.2.2022 - 30.4.2022)
 • 4450343 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (15.2.2022 - 11.4.2022. HUOM! opintojaksolla opiskelijakiintiö, 30 opiskelijaa)
 • 4450344 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op (2.3.2022 - 3.5.2022)

Hoitotieteen opinnoista valittavat valinnaiset:

 • 4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op (1.9.2021 - 31.7.2022)
 • 4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (1.9.2021 - 31.7.2022)

Kansanterveystieteen aineopinnoista valittavat valinnaiset:

 • 4450342 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (11.10.-10.12.2021. Kontaktiopetus verkossa 9.12. ja 10.12.)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista valittavat valinnaiset:

 • 4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (syksy 2021)
 • 5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (syksy 2021)
 • 4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (kevät 2022)
 • 4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (kevät 2022)
 • 5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (kevät 2022)

Ravitsemustieteen opinnoista valittavat valinnaiset:

 • 4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op (16.8.-27.9.2021 TAI 21.2.-4.4.2022)
 • 4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op (30.8.-1.11.2021 TAI 10.1.-7.3.2022)
 • 4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op (6.9.-1.11.2021 TAI 3.1.-28.2.2022)
 • 4460746 Ruokakulttuuri 2 op (verkkotenttipäivät: 28.9.2021, 23.11.2021, 15.2.2022, 12.4.2022, 14.6.2022)
 • 4460744 Terveyden psykologia 5 op (30.8.-1.11.2021)

Verkko-opinnot.

Vahvistetaan myöhemmin.