Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

10.11.2022 00:00 - 14.12.2022 00:00

Sisältö:

- terveyden edistämisen eettinen perusta ja eettiset periaatteet
- terveyden edistämisen ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
- terveys ihmisoikeutena- lähestymistapa
- terveyden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus eettisinä periaatteina
- haavoittuvat ryhmät terveydenhuollossa
- eettinen argumentointi yhteiskunnallisessa keskustelussa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- analysoi eettisten periaatteiden toteutumista terveyden edistämisen muuttuvissa toiminnoissa
- tunnistaa ja analysoi terveyden edistämisen etiikan ajankohtaisia kysymyksiä
- perehtyy 'Terveys ihmisoikeutena' lähestymistapaan
- syventää ymmärrystään terveyden tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta eettisinä periaatteina
- tunnistaa haavoittuvien ryhmien erityispiirteitä
- syventää taitojaan eettisessä keskustelussa ja argumentoinnissa

- Osallistavat luennot 24 h (verkossa, luennot tallennetaan)
- Lisämateriaali Moodlessa 6 h
- Soveltava kirjallinen tehtävä (essee -kirjoitus)
- Itsenäinen työskentely 111 h

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

20.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 20.10.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 8.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).