Suomen opettaminen toisena/vieraana kielenä, perusopinnot 30 op (UEF)

01.08.2019 00:00 - 31.07.2020 00:00

Opintojen avulla tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Hahmotat suomen kieltä vieraan kielen näkökulmasta ja perehdyt suomen kielen ominaispiirteisiin sekä tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Tutustu ja lue lisää täältä!