Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2), perusopinnot 30 op (UEF)

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2), perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Perusopinnoissa opiskelija oppii vieraan kielen opettamisen perusteet ja oppii katsomaan suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet. Samalla hän oppii tunnistamaan kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä ja on näin ollen valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
 

Opintokokonaisuuden tarkemmat tiedot löydät Opintopolusta tästä linkistä. 

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineen perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

Valitse kaksi seuraavista:

Opintojaksoja päivitetään. Muutokset ovat mahdollisia.

Suoritustavat: Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm verkkokursseja, moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä.

Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:

  • todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla.
  • todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta.
  • todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
  • todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.

Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.

Toimitathan todistuksen ennen ilmoittautumistasi opintoihin.

Opinnot ovat aikataulutettuja ja opintojaksoille vaaditaan opetukseen ilmoittautuminen WebOodissa. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Opintokokonaisuuden hinta on 425 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 270 €.

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).