Sovitteluvalmennus - konfliktien ja ristiriitojen sovittelu työyhteisössä

Markkinointi, talous ja yrittäjyys

23.03.2021 09:00 - 05.05.2021 16:00

tiistai 23.3. ja keskiviikko 5.5.2021, klo 9.00–16.00

Koulutuksen 1. päivä järjestetään verkkovälitteisesti (Adobe Connect), josta saat käyttöösi koulutuksen ajaksi tallenteen ja koulutuksen 2. päivä lähiopetuksena. Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Sovittelu on toimiva työkalu työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen.

Opitaan yhdessä puuttumaan ja ottamaan puheeksi! Hoitamattomat konfliktit ja ristiriidat laajenevat ja syvenevät pitkittyessään, jolloin ne vaikuttavat negatiivisesti työntekemiseen, työilmapiiriin ja työhyvinvointiin.

Tässä koulutuksessa opit, kuinka haasteellisia tilanteita kohdataan avoimesti, miten sovitteluprosessi etenee ja mikä on sovittelijan rooli. Saat käytännön työvälineitä sovittelutyöhön.

Koulutus sopii kaikille, jotka työssään kohtaavat ja käsittelevät ristiriitatilanteita.

Koulutus soveltuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin HR-henkilöstölle, esimiesasemassa oleville ja johtajille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille sekä työterveyshuollon henkilöstölle ja työnohjaajille.

Sovitteluosaamisesta on hyötyä koko työyhteisölle. Sovittelu on tieteellisesti tutkittu ja tehokas menetelmä työpaikan ristiriitatilanteiden käsittelyyn.

Ratkaistu konflikti / ristiriita vahvistaa työyhteisön jäsenten vuorovaikutusta, palauttaa työrauhan, parantaa työilmapiiriä ja vahvistaa työyhteisön jäsenten keskinäistä luottamusta työyhteisössä.

Koulutuksessa muodostat sovittelumenetelmän tietoperustan ja opit sovitteluprosessin etenemisen vaiheet. Koulutuksen aikana pääset harjoittelemaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Koulutuksen jälkeen osaat määritellä sovittelijan roolin toimintaperiaatteet, tunnistat konflikteille alistavia tilanteita ja tekijöitä sekä rohkaistut hyödyntämään sovittelevaa otetta työyhteisössä.

Kun koulutus on päättynyt, osaat:

  • tunnistaa konflikteille altistavia / konfliktien syntymiseen vaikuttavia tekijöitä
  • ennakoida konflikteja ja tunnistat tilanteet, jolloin niihin kannattaa mieluummin puuttua
  • osaat hyödyntää sovittelevaa otetta työpaikalla työrauhan palauttamiseksi
  • ottaa puheeksi ja saat varmuutta puuttua työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilanteisiin
  • sovitteluprosessin eri vaiheet ja osaat hyödyntää sovitteluprosessia menetelmänä
  • tukea sovittelevaa otetta ja kannustaa konflikteja ratkaisevaa yrityskulttuuria

Työyhteisösovittelun erityisosaaja, työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen, Human Datum Oy

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

345 € sisältää opetuksen, sähköisen koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

11.03.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.3.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko koulutusmaksun.