Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

21.09.2022 00:00 - 30.11.2022 00:00

Opintojakso sisältää aikataulutettuja osioita, jotka suoritetaan määräaikaan mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Tiedonhallinnan nykytilanne ja kehitysvaiheet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tunnistaa ja määritellä tiedonhallinnan keskeiset käsitteet

- etsiä tiedonhallintaa koskevaa tietoa ja tulkita sitä

- kuvata tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

- kuvata tiedonhallinnan nykytilan ja tulevaisuudennäkymiä

Verkko-opetus 87 h, sisältäen videoluentoja, kirjallisuuteen tutustumista, oppimistehtäviä

Esitietovaatimukset:
5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op (MOOC)
 

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

31.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.8.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).