Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op (UEF)

21.02.2024 00:00 - 03.05.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 21.2.2024 - 3.5.2024

Tiedonhallinnan toimintaympäristö, toimijat ja niiden tehtävät, tiedonhallinnan edellytykset, toimintaa ohjaava lainsäädäntö.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa tiedonhallinnan keskeisen toimijaverkoston ja sen toimijoiden tehtävät
  • tunnistaa tiedonhallintaa ohjaavat keskeiset säädökset
  • määritellä tiedonhallinnan ekosysteemin toimintaympäristön

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • digitalisaatio
  • kehittäminen
  • kestävyys ja vastuullisuus
  • kriittinen ajattelu
  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
  • vuorovaikutus ja viestintä.

Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuuteen tutustumista, oppimistehtävät ja harjoitustyöt. Opetuksen osana käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle).

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

07.02.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.2.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).