Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

20.09.2021 00:00 - 30.11.2021 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja määritellä tiedonhallinnan keskeiset käsitteet
  • etsiä tiedonhallintaa koskevaa tietoa ja tulkita sitä
  • kuvata tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
  • kuvata tiedonhallinnan nykytilan ja tulevaisuudennäkymiä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Tiedonhallinnan nykytilanne ja kehitysvaiheet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen.

Verkko-opetus 87 h, sisältäen videoluentoja, kirjallisuuteen tutustumista, oppimistehtäviä ja monivalintatentin. Opintojakso sisältää aikataulutettuja osioita, jotka suoritetaan määräaikaan mennessä.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

10.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).