Sosiologian perusopinnot 25 op (OY)

Sosiologian perusopinnot 25 op 22-23 , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Sosiologian perusopintojen avulla opiskelija oppii analysoimaan sosiaalisen toiminnan yhteiskunnallisia ehtoja ja vaikutuksia opiskelussaan, työssään ja muilla elämänalueilla. Samalla hän oppii käyttämään viestinnässä ja tutkimuksessa sosiologian peruskäsitteitä, -teorioita ja -metodeja. Opinnot auttavat etsimään oman osaamisensa kehittämisen kannalta keskeistä sosiologista tietoa sekä referoimaan ja arvioimaan tutkimusta sekä tekemään ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimuskirjallisuuteen perustuvia katsauksia omien oppimistavoitteidensa ja oman työnsä kannalta tärkeistä aiheista.

Opintokokonaisuus kattaa sosiologian peruskäsitteet ja -teoriat, sosiologisen tutkimuksen perusmenetelmät, sosiologian ajankohtaisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatutkimuksen osa-alueet.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

Sosiologian peruskurssi 5 op (syksy 2022, tarkempi ajankohta ilmoitetaan elokuussa)
Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 5 op 
Tutustuminen sosiologiseen tutkimukseen 5 op

Sekä valitaan kaksi jaksoa seuraavista (Yhteiskuntatutkimuksen osa-alueita):    
    
Sosiologinen perhe- ja ikäkausitutkimus 5 op
Sosiologinen ympäristötutkimus 5 op
Sosiologisia näkökulmia maailman muutoksiin 5 op
Koulutus ja tasa-arvo yhteiskunnassa 5 op
Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op

Opintokokonaisuuden opintomaksu sekä yksittäisten opintojaksojen hinnat ilmoitetaan elokuun alussa. 

01.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.9.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu myöhemmin perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).