Sosiaalityön etiikka 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

04.04.2024 00:00 - 31.05.2024 00:00

Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita sosiaalityössä ja pohditaan niihin liittyviä ratkaisuja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä ja osaavat pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaa eri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi he osaavat analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja eettiseltä kannalta.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Luennot (kontaktiopetuksena) sekä verkko-opinnot. Luennot kontaktiopetuksena (etäyhteys) sekä opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä (e-learn).

Suoritustavat: Opintojakso on mahdollista suorittaa kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy kampuksella toteutettavaa seminaarityöskentelyä tai kokonaan verkossa ilman kontaktiopetusta. Kumpaankin suoritustapaan sisältyy yksilö- ja ryhmätehtäviä. Suoritustapa tulee valita jo ilmoittautumisvaiheessa, eikä sitä ole mahdollista muuttaa kesken opintojakson. Huom! Avoimen yliopiston opiskelijoilla kokonaan verkossa toteutettava suoritustapa (tulee valita tämä vaihtoehto).

Oppimateriaali:

· Banks, Sarah 2015. Social Work Ethics. James D. Wright (toim.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 782–788. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.28030-6.

· Marson, Stephen M. & McKinney, Robert E. (toim.) 2019. The Routledge Handbook of Social Work Ethics and Values. London: Routledge. (Huom. saatavilla sähkökirjana UEF-kirjastossa)

· Mönkkönen, Kaarina 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

 · Hujala, Anneli & Taskinen, Helena (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9

Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

14.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.3.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).