Sosiaalityön etiikka 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

21.03.2022 00:00 - 16.05.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin, että he osaavat pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaa eri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi he osaavat analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja eettiseltä kannalta.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita sosiaalityössä ja pohditaan niihin liittyviä ratkaisuja.

Kaikki tekevät yksilötyönä osion 1) oppimistehtävät (2 kpl). Osiossa 2) oppimispäiväkirja opiskelija valitsee suoritusmuodoksi joko ryhmätyöskentelyn tai yksilötyön, ja toimii suoritustapaan annettujen tarkempien ohjeiden mukaan. Tarkemmat tiedot Moodle-oppimisympäristössä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.