Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

Sosiaalityön aineopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2023 00:00

Mikkelin kesäyliopisto järjestää lukuvuodella 2021-22 yksittäisiä opintojaksoja Sosiaalityön aineopinnoista. 

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF) opintokokonaisuuden tarkemmat tiedot löydät Opintopolusta tästä linkistä. 

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät.

Opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet.

Sosiaalityön aineopinnot 35 op koostuu seuraavista opintojaksoista:

Avoimen yliopiston väylä: Aiempien opintojen perusteella valitaan enintään 10 hakijaa, joilla on 1) kokonaan suoritettu ja suoritusoppilaitoksen kokonaisuutena arvioima sosiaalityön perusopintokokonaisuus (25 op) tai vastaava kyseisessä yliopistossa sosiaalityön perusopinnoiksi hyväksytty 25 op:n kokonaisuus ja 2) kokonaan suoritusoppilaitoksen vaatimassa laajuudessa (35-60 op) suoritettu ja kokonaisuutena arvioitu sosiaalityön aineopintokokonaisuus. Perusopintojen kokonaisuusarvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). Aineopintojen kokonaisuusarvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5).

31.08.2021 mennessä