Sosiaalihuolto-oikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 01.02.2024 00:00

(oikeustieteiden laitoksen tuottama opintojakso, joka kuvataan oikeustieteiden laitoksen tutkintorakenteessa.)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF) sekä Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF) opintokokonaisuuteen. 

Sosiaalioikeuden perusteet. Sosiaalihuollon asema sosiaaliturvajärjestelmässä sosiaalisten perusoikeuksien toteuttajana. Asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollossa. Suoritustavat Luennot ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä, jotka tulee palauttaa Moodlessa viimeistään tehtävienpalautuspäivänä

Opiskelija ymmärtää sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon yhteiskunnallisen merkityksen sekä sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen. Opiskelija osaa sosiaalioikeuden perusperiaatteet ja on perehtynyt sosiaalihuollon keskeiseen lainsäädäntöön. Opiskelija tuntee sosiaalihuollon asiakkaan keskeiset aineelliset ja menettelylliset oikeudet sekä muutoksenhakujärjestelmän erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää sosiaalihuollon yleisten ja erityisten palvelujen suhteen sekä tuntee sosiaalipalveluiden yleiset järjestämis- ja myöntämisperusteet.

Toteutustavat:

Kurssilla on käytössä UEF Moodle-alusta. Kurssiavainta ei vaadita.

Suoritustavat:
Luennot (20 h) ja harjoitukset ryhmätyöskentelynä (20 h), omatoiminen oppimateriaaliin perehtyminen ja moodletentti (75h) sekä opettajan moodlealustalla tarkemmin määrittämät pakolliset oppimistehtävät (20h). Vaihtoehtoisia moodletenttipäiviä on lukuvuoden aikana kolme: 9.11.23, 7.12.23 ja 1.2.24 klo 14-18. 

Oppimateriaali:

Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.

Säädökset:

Perustuslaki (731/1999). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Hallintolaki 434/2003.

Oppimateriaalia voidaan täydentää Moodlessa ilmoitettavalla aineistolla

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön opiskelijoiden suositellaan suorittavan ennen tätä jaksoa jakson Johdatus sosiaalioikeuteen (5 op).

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

01.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).