Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

25.10.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

suositellaan suoritettavaksi syksyllä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteet, analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa, erotella ja analysoida taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla, ilmaista mielipiteitään rakentavasti ja luotettavaan tietoon perustuen.

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat; taloudellinen organisointi; päätöksenteko; ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Verkko-opinnot, edeltävä opintojakso: Johdatus sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (MOOC, DigiCampus), jonka lisäksi itsenäinen työskentely 54 t sisältäen esseen ja mediaseurannan.

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).