Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

10.01.2022 00:00 - 13.03.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tunnistaa ja osaa määritellä johtamisen peruskäsitteitä ja osaa hyödyntää niitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa, ymmärtää ja osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta, tuntee henkilöstövoimavarojen, muutoksen ja muutoksen johtamisen teoriaa ja osaa soveltaa teoriaa käytännön johtamistilanteissa.

Johtamisen peruskäsitteet; sosiaali- ja terveydenhuollon erityisyyden johtaminen; henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtaminen.

verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

01.01.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.1.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).