Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op (UEF)

04.04.2024 00:00 - 08.05.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 04.04.2024 - 08.05.2024

Sosiaali– ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset sisältöalueet ja soveltamisalueet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • muodostaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja sen erityispiirteistä
  • soveltaa oppimaansa tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä
  • analysoida tiedonhallinnan ja palvelutoiminnan keskinäisiä suhteita

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • digitalisaatio
  • etiikka
  • johtaminen
  • kehittäminen
  • kriittinen ajattelu
  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Opintojaksolla on kaksi verkkotenttipäivää: 17.4. ja 8.5.2024. Tentin voi tehdä valitsemanaan päivänä. Uusintatenttiin voi halutessaan osallistua jälkimmäisenä tenttipäivänä ilman erillistä ilmoittautumista.

Suositellaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuuden viimeiseksi opintojaksoksi. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

21.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 21.3.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).