Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolusta tästä linkistä.

Perusopinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin, sisältöihin ja teorioihin. Perusopinnoissa opitaan myös tunnistamaan asiakas- ja potilasturvallisuuden tiedonhallintaan liittyviä tekijöitä sekä soveltamaan tietosuojaa ja -turvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

(* vaihtoehtoisia)

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).