Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot , Sosiaali ja terveys, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen sekä palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen. Samalla opit ymmärtämään niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opintojen avulla opit ymmärtämään myös johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja opit soveltamaan teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista (opintojen aikataulut tarkentuvat kesän aikana):

  • Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op
  • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
  • Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
  • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
  • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Vahvistetaan myöhemmin.