Sosiaalinen ihminen 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Tällä opintojaksolla tarkastellaan ”sosiaalisuutta” ihmisessä sosiokognitiivisesta näkökulmasta: kuinka yksilö ryhmien jäsenenä, vuorovaikutussuhteissaan, sosiaalisissa asemissaan ja kulttuurissaan rakentaa sosiaalisten tulkintojensa (kuten asenteiden ja representaatioiden) kautta maailmaansa ja jäsentää toimintaansa. Keskeisiä sisältöjä ovat ryhmäjäsenyyksien merkitys sosiaalisen identiteetin ja kuuluvuuden muodostumisesta sekä sosiaalisen muutoksen dynamiikka. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yksilön toimintaa sosiaalisissa ja historiallisissa yhteyksissään. analysoida yksilöä ryhmien jäsenenä ja suhteessa toisiin ryhmiin, kuvata sosiaalisen identiteetin rakentumista ja merkityksiä, eritellä ryhmien välisiä ongelmallisia suhteita kuten ennakkoluuloisuutta sekä arvioida sosiaalisen muutoksen psykologisia aspekteja.

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä.

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät ovat joka toisen kuukauden viimeiset päivät eli
syyslukukaudella 31.8.2023, 31.10.2023 ja 31.12.2023
kevätlukukaudella 28.2.2024, 30.4.2024, 30.6.2024 ja 31.7.2024

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)

 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).