SNOMED CT, Peruskurssi 5 op, MOOC

01.10.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajalla 01.10.2023 - 31.07.2024. Opintojakson opiskeluaika on 120 vrk:tta (4 kuukautta).

Mitä tarkoittaa SNOMED CT? Mitä vaatimuksia SNOMED CT:n käyttö edellyttää? Organisaatioiden saamat edut SNOMED CT:n käytöstä. Mikä merkitys on kliinisellä tiedolla? SNOMED CT:n käsitemaailma, komponentit ja referenssijoukot. SNOMED CT:n mukauttaminen.

Opiskelija osaa: tunnistaa SNOMED CT:n käytön hyödyt potilastietojärjestelmissä, osaa kuvata ja selittää SNOMED CT:n käsitteitä, komponentteja ja referenssijoukkoja sekä tunnistaa yhteistyön merkityksen ja mahdollisuudet kansainvälisen termistön kehittämistyössä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • digitalisaatio
  • kehittäminen
  • kriittinen ajattelu
  • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Verkko-opetus, joka sisältää videoluennot ja kirjalliseen materiaaliin tutustumisen moduuleittain (A, B, C), yhteensä omatoiminen työskentely 135 h. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).