Ryhmät, vuorovaikutus ja ryhmien väliset suhteet 5 op

01.11.2023 00:00 - 13.12.2023 00:00

Monimuotoinen verkkokurssi 1.11. – 13.12.2023.

Perehtyminen ryhmäilmiöihin, ryhmiä, ryhmäsuhteita sekä vuorovaikutusta koskeviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin sosiaalipsykologiassa ja sosiaalitieteissä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    tuntee ryhmien, vuorovaikutuksen ja ryhmien välisten suhteiden tutkimukseen liittyvän käsitteistön ja teoriaperinteet.


Geneeriset taidot: kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.
 

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson Moodle-ympäristössä toteutettavana verkkokurssina.

Katja Lötjönen

Arviointiasteikko: H–5

Opiskelijat saavat verkkokurssille kirjautumisohjeet Pepin ilmoittautumisajan päätyttyä ennen opintojakson aloituspäivää. Kurssialueelle tulee kirjautua viimeistään opintojakson aloituspäivänä, sillä opintojaksolla työskentely alkaa heti silloin. Kyse on monimuoto-opiskelusta, johon kuuluu erilaisten oppimistehtävien tekemistä pitkin opintojaksoa.
Mahdolliset kyselyt koskien verkkokurssia tulee tehdä Katja Lötjöselle (katja.lotjonen(at)uef.fi). Tarkemmat suoritustavat selviävät kuitenkin kurssille kirjauduttuasi, joten maltathan odottaa niiden suhteen kurssin alkuun.

Oppimateriaalit
•    Niemistö, R.: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia. 1998 tai uudempi.
•    Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M. & Ahokas, A-R.: Arjen sosiaalipsykologia. 2014. Luvut 2 ja 5.
•    Lisäksi muu Moodle-ympäristössä ilmoitettu oheismateriaali.

Esitietovaatimukset: 5512101 Sosiaalipsykologian perusteet.

95 €

17.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.10.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).