Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF)

Opetus ja kasvatus, avoin , Kielet ja viestintä, avoin

25.11.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opinnot on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana (1½ v.), ja jokaisella jaksolla on oma suoritusaikansa, johon sisältyy lähiopetusta ja/tai verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli.

Opinnot sopivat sinulle, joka haluat parantaa omaa ruotsin kielen osaamistaan, tarvitset ja käytät työssäsi ruotsin kieltä tai olet kiinnostunut ruotsin yliopisto-opiskelusta. Opinnot soveltuvat myös erinomaisesti luokan- tai kielten opettajille, jotka työssään käyttävät ruotsia, opettavat sitä, mutta joilta puuttuvat ruotsin kielen perusopinnot!

Opintojen valintakoe järjestetään torstaina 25.11.2021 klo 16.30-18.30 Mikkelin kesäyliopistossa.

Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • selviytyy vaivattomasti ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, joiden aihepiirit ovat hänelle tuttuja
 • hallitsee ruotsin perusrakenteet
 • osaa käyttää apunaan sanakirjoja ja muita kielentuottamisessa tarvittavia apukeinoja
 • tuntee ruotsinkielistä kulttuurialuetta kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • pystyy luontevasti hyödyntämään tietotekniikkaa suullisissa ja kirjallisissa töissään
 • on päämäärätietoinen opintojensa suhteen ja osaa suunnitella opintoihinsa liittyvää omaa toimintaansa (mm. ajanhallinta- ja priorisointitaidot)
 • osaa esiintyä ja kertoa aloittelevan asiantuntijan roolissa alansa asioista kuulijalle

Ruotsin kielen perusopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

 • Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) (5 op)
 • Vahvistuvat tekstitaidot ja viestintä (5 op)
 • Ruotsin kielioppi 1 (5 op)
 • Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) (5 op)
 • Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) (5 op)
 • Valinnaiskurssi (järjestetään joko Monikielinen viestintä 5 op tai Kirjallisuuden peruskurssi 5 op)

Suoritustapoina ovat erilaiset oppimistehtävät ja harjoitukset, tentit, portfoliot sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Vahvistetaan myöhemmin.