Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op (UEF)

Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opinnot ovat tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Oikeustieteen perusteet 1 op ja juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja

Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopintoihin (25 op) kuuluvat seuraavat pakolliset opintojaksot:

  • 5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op, Oikeudenkäyntien seuraaminen (10 t), josta kirjoitetaan vapaamuotoinen raportti (5 sivua); itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, keskeisiin säädöksiin ja muuhun kurssimateriaaliin (105 t); oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.
  • 5311527 Siviiliprosessioikeus ja rikosprosessioikeus 5 op, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 119 t. Opiskelijan on mahdollista kirjoittaa tentin aihealueelta vähintään 10 sivun mittainen essee (vapaaehtoinen), jonka hyväksytystä suorittamisesta saa tenttiin (max. 40 p.) 4 pistettä. Lisäpisteitä ei huomioida tentin hyväksymisrajan saavuttamisessa, vaan ainoastaan tentin arvosanaa määrättäessä. 
  • 5311525 Transnational Criminal Law 5 op, The course has two alternative modes of study. Mode of Study 1: The course is organized as a seminar, which consists of 10 hours of mandatory lectures. There are sessions dedicated to case studies and exercises, which will be completed under the supervision of the lecturer. Additionally, there are sessions of traditional lecturing. In order to complete the course, the seminar student will participate to the mandatory lectures and then write a 10 page essay (app. 3000 words) on two cases agreed with the lecturer. Alternatively, students can write a 10 page essay (app. 3000 words) on a research topic agreed with the lecturer. Mode of Study 2: The student can take the written exam.  With this alternative, participation to the lectures is voluntary. The written examination can only be taken in Finnish through the Digicampus platform.

Lisäksi opiskelija täydentää kokonaisuuden 25 opintopisteen laajuiseksi valitsemalla vähintään kaksi seuraavista opintojaksoista:

  • 5311506 Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 5 op, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 119 t. Opiskelijan on mahdollista kirjoittaa tentin aihealueelta vähintään 10 sivun mittainen essee (vapaaehtoinen), jonka hyväksytystä suorittamisesta saa tenttiin (max. 50 p.) 5 pistettä. Lisäpisteitä ei huomioida tentin hyväksymisrajan saavuttamisessa, vaan ainoastaan tentin arvosanaa määrättäessä.
  • 5311507 Rikosten seuraamukset 5 op (vain tutkinto-opiskelijoille tarjolla)
  • 5311508 Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus 5 op (vain tutkinto-opiskelijoille tarjolla)
  • 5311513 Basic Concepts of Criminal Law 5 op, The course has two alternative modes of study. Mode of Study 1: The course is organized as seminar, consisting of 10 hours of mandatory lectures.
    The seminar consists of traditional lecturing combined with sessions dedicated to case studies. During these sessions, students will read relevant cases and practice analysing the main legal issues. At the end of the seminar, students will write a 10 page (3000 words) essay on the case studies discussed in the classroom and on a research topic agreed with the lecturer. Mode of Study 2: Students can take the written exam. With this alternative, the lectures are voluntary. The written examination can only be taken in Finnish through the Digicampus platform.
  • 5311409 Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op, opintojaksolla työskennellään itsenäisesti (135 t) UEF Moodle-alustalla, jossa on saatavilla verkkoluentoja ja harjoitustehtäviä sekä muuta oheismateriaalia opintojakson keskeisistä teemoista. Omatoiminen perehtyminen oppimateriaaliin ja oppimateriaalin tenttiminen opintojakson Moodle-alustalla.

Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa suoritustavat ja aikataulut opintojaksokohtaisesti Weboodista ennen ilmoittautumista. 

Opinto-oikeusaika on opintojaksokohtainen ja päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2022. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

Etäopiskelu? Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op voi suorittaa monimuoto-opintoina (opintojaksot voivat sisältää aikataulutettua opetusta) ja opetussuunnitelman mukaiset suoritustavat ja aikataulut rytmittävät opiskelua lukuvuoden aikana. Huomioithan tentittävien jaksojen osalta mahdollisuuden etätenttimiseen. Etätenttiminen on mahdollista Mikkelin kesäyliopistossa maksutta Mikkelin kesäyliopiston Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopintojen opiskelijoille. Tentti on samaan aikaan kuin Joensuussa. Maksuton tentinvalvonta on myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Verkkotentit eivät vaadi valvontaa, vaan ne tehdään sähköisessä oppimisympäristössä joko digikampuksessa tai uefmoodlessa. Exam-tentti vaatii sähköisen tenttitilan https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ 

Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = yleinen tentti/tai verkkotentti sekä kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen: Joensuun kampuksen opetukseen, yleisiin tentteihin/verkkotentteihin/etätentteihin ja tehtävänpalautukseen ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa. Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä (25.10.21 saaakka), seminaareihin 2 viikkoa ennen opetuksen alkua.

Lukuvuoden 2021-2022 WebOodi-oppaasta löytyvät opetuksen aikataulut ja tenttipäivät. Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (opintotarjonta>> haku). Opintojaksojen tiedoissa on suorat linkit Weboodiin opintojaksokohtaisiin aikatauluihin sekä opetussuunnitelmiin (kirjallisuus, säädökset, suoritustavat). Joulukuussa 2021 Weboodin korvaa Peppi-opintotietojärjestelmä.

Tutkinto-opiskelijaksi? Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op + yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuudesta 35 op suorittamalla = 60 op voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta HTK/HTM-tutkintoihin ilman valintakoetta. Ks. avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi-sivusto.

Tutustu tästä oikeustieteellisten opintojen esittelyyn. (Info pidetty 15.6.2021)

Jos haluat tutustua oikeustieteen opiskeluun, niin voit tehdä Minustako oikeustieteilijä?-testin ennen opintoihin ilmoittautumista. Testin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista oikeustieteen opiskelu on. Testissä on kaksi osaa ja testin tekemiseen tulee varata muutama tunti. Testin tekeminen käy nopeasti (monivalinta+väittämät), mutta kirjalliseen materiaaliin perehtymiseen menee enemmän aikaa.

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot rikosoikeudesta ja oikeudenkäyntimenettelystä. Asioita opiskellaan paljolti käytännön esimerkkien avulla ja samalla valotetaan sääntöjen ja periaatteiden toimintaa arkipäivän todellisuudessa.

Opintokokonaisuuden hinta on 465 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).