Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Kurssin aikana opiskelija saa tietoa päihderiippuvuuksista ja niiden muodostumisesta. Lisäksi käydään läpi asiakkaan motivointia muutosprosessin eri vaiheissa sekä muutoksen toteuttamisessa ja retkahduksen ehkäisyssä. Kurssi kehittää opiskelijan asiantuntemusta päihdeongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa.  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät addiktiot, tuntee ja osaa eritellä päihdeongelmien hoitomahdollisuuksia sekä tuntee konkreettisia työtapoja (esim. motivoiva haastattelu).

Moodle-tentti (tehdään omalla kotikoneella, verkkotenttipäiviä kerran kuukaudessa)

Syyslukukausi 2023

ke 13.09.2023

ke 11.10.2023

ke 15.11.2023

ke 13.12.2023

Kevätlukukausi 2024

ke 17.01.2024

ke 14.02.2024

ke 13.03.2024

ke 17.04.2024

ke 15.05.2024

ke 12.06.2024

Arviointi 0-5

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)
 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).