Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

26.02.2024 00:00 - 28.04.2024 00:00

Opintojakson sisältöjä ovat rakenteellinen sosiaalityö, näyttöön perustuva sosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• kuvata rakenteellisen ja vaikuttavan sosiaalityön lähtökohtia ja tavoitteita

• selittää miten rakenteellista sosiaalityötä sekä sosiaalityön vaikuttavuutta ja näyttöön perustuvaa sosiaalityötä on jäsennetty ja käsitteellistetty

• analysoida rakenteellisen, näyttöön perustuvan ja vaikuttavan sosiaalityön yhtymäkohtia

• pohtia rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä ja sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimiseen liittyviä näkökulmia

Opintojakson sisältöjä ovat rakenteellinen sosiaalityö, näyttöön perustuva sosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa ilman aikataulutettua kontaktiopetusta tai kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy 4x3h seminaarityöskentelyä pienryhmissä. Kumpaankin suoritustapaan sisältyy luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat oppimistehtävät, jotka toteutetaan pienryhmissä, sekä kokoava verkkotenttinä suoritettava yksilötehtävä. Suoritustapa tulee valita jo ilmoittautumisvaiheessa eli sitä ei ole mahdollista muuttaa kesken opintojakson. Lisätietoa opintojakson suorituksesta ja kutsu linkki opintojakson Moodle-alustalle lähetetään

apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Oppimateriaalit:

Svenlin, A.-R., Turtiainen, K., Alho, S., & Matthies, A.-L. (2021). Aikuissosiaalityö : tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Helsinki: Gaudeamus. Löytyy e-kirjana UEF Primon kautta. Soydan, H., & Palinkas, L. 2014. Evidence-based practice in social work: development of a new professional culture. Abingdon: Routledge. Löytyy e-kirjana UEF Primon kautta. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

05.02.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.2.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).