Rahoituksen perusteet 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ti 10.10.2023 klo 12-, ti 28.11.2023 klo 12-, ti 27.2.2024 klo 12-, ti 23.4.2024 klo 12-

Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja –instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden

arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Opiskelija osaa

• rahoitusmarkkinoiden periaatteet

• yritysrahoituksen periaatteet

• kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat

Geneeriset taidot: Oman asiantuntijuuden kehittäminen.

Verkkotentti ja oppimistehtävät. Itsenäinen työskentely 162 t.

Verkkotentti ja oppimistehtävät 0-5.

Timo Lappi

Oppimateriaalit:

• Niskanen & Niskanen, Yritysrahoitus (2013 tai uudempi) luennoitsijan ilmoittamin osin

• Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).