Psykoterapian perusteet (30 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

21.03.2022 00:00 - 14.02.2023 00:00

Koulutus alkaa 21.3.2022 ja päättyy 14.2.2023.
Koulutuspäivien pituus on klo 12.00–18.00 (I pv) ja 9.00–16.00 (II pv).

Koulutuspäivät:
Maanantai-tiistai 21.–22.3.2022
Maanantai-tiistai 25.–26.4.2022
Maanantai-tiistai 16.–17.5.2022

Maanantai-tiistai 15.–16.8.2022
Maanantai-tiistai 12.–13.9.2022
Maanantai-tiistai 10.–11.10.2022
Maanantai-tiistai 14.–15.11.2022
Maanantai-tiistai 12.–13.12.2022
Maanantai-tiistai 23.-24.1.2023

Maanantai-tiistai 13.–14.2.2023

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli

Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä.  Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op).

Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen (mikäli pohjakoulutusvaatimukset täyttyvät).

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja  kasvatusalan ammattihenkilöstölle. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, mutta se antaa myös valmiudet hakea psykoterapeutti koulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää hakukriteerit.

 • Antaa yleisnäkemys ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystä kuvaavista teoreettisista perusteista
 • Lisätä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia psykiatrisesta diagnostiikasta, mielenterveystyöstä ja psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä eri-ikäisille suunnatuista mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen järjestelmistä
 • Antaa perustietoa yleisemmistä psykoterapioiden suuntauksista ja vaikuttavuuksista tutkimusten valossa
 • Saada tietoa terapiasuhteen syntymisen edellytyksistä sekä siitä, mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • Opinnäytetyö / Kehittämishanke

Koulutus alkaa 21.3.2022 ja päättyy 14.2.2023.

Koulutuspäivien pituus on klo 12.00–18.00 (I pv) ja 9.00–16.00 (II pv).

Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa (Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli).

Maanantai-tiistai 21.–22.3.2022

 • Orientoiva aloitusseminaari
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja oma persoona työvälineenä

Maanantai-tiistai 25.–26.4.2022

 • Lapsen ja nuoren psyykkinen kasvu ja kehitys

Maanantai-tiistai 16.–17.5.2022

 • Vanhemmuus, psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Perheen psyykkinen kasvu ja kehitys

Maanantai-tiistai 15.–16.8.2022

 • Näkökulmia lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja psykiatrisiin häiriöihin

Maanantai-tiistai 12.–13.9.2022

 • Näkökulmia lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja psykiatrisiin häiriöihin

Maanantai-tiistai 10.–11.10.2022

 • Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä
 • Kriisit ja traumat

Maanantai-tiistai 14.–15.11.2022

 • Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys sekä psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

Maanantai-tiistai 12.–13.12.2022

 • Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä

Maanantai-tiistai 23.-24.1.2023

 • Mikä on psykoterapiaa, mikä ei ole? Mitkä ovat psykoterapian yleiset ja erityiset tekijät?

Maanantai-tiistai 13.–14.2.2023

 • Päättötöiden esittäminen ja koulutuksen päätös

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämishanke.

Pääkouluttaja                

Sari Takkinen, TtK, psykoterapeutti, työnohjaaja, EMDR-terapeutti

Kouluttaja

Pekka Borchers, psykiatrian erikoislääkäri, FT, psykoterapeutti VET

Koulutusjohtaja

Marjukka Laukkanen, johtava koulutusasiantuntija, psykoterapeutti VET

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

3000 €. Opintomaksu laskutetaan 10 erässä opetuspäivien yhteydessä.

06.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 6.3.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 6.3.2022 jälkeen perimme koulutuksen koko hinnan.