Psykoterapian perusteet (30 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

09.03.2020 12:00 - 31.01.2021 16:00

Seminaaripäivien pituus on klo 12.00 -18.00 (I pv) ja 9.00–16.00 (II pv).

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattihenkilöstölle. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, mutta se antaa myös valmiudet hakea psykoterapeutti koulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää hakukriteerit.

 • Antaa yleisnäkemys ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystä kuvaavista teoreettisista perusteista.
 • Lisätä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia psykiatrisesta diagnostiikasta, mielenterveystyöstä ja psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä eri-ikäisille suunnatuista mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen järjestelmistä.
 • Antaa perustietoa yleisemmistä psykoterapioiden suuntauksista ja vaikuttavuuksista tutkimusten valossa.
 • Saada tietoa terapiasuhteen syntymisen edellytyksistä sekä siitä, mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa.

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • Opinnäytetyö / Kehittämishanke

Koulutus alkaa 9.3.2020 ja päättyy tammikuussa 2021.

Seminaaripäivien pituus on klo 12.00 -18.00 (I pv) ja 9.00–16.00 (II pv).
Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa.

Maanantai-tiistai 9.-10.3.2020

 • Orientoiva aloitusseminaari (koulutusprosessin esittelyä, ryhmäytyminen)
 • Psykoterapeuttinen vuoro-vaikutussuhde ja oma persoona työvälineenä

Maanantai-tiistai 6.-7.4.2020

 • Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä
 • Kriisit ja traumat; teorian ja hoidon perusteet

Maanantai-tiistai 4.-5.5.2020

 • Lapsen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Nuoren psyykkinen kasvu ja kehitys

Maanantai-tiistai 1.-2.6.2020

 • Vanhemmuus, psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Perheen psyykkinen kasvu ja kehitys

Maanantai-tiistai 24.-25.8.2020

 • Lasten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
 • Nuorten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt

Maanantai-tiistai 21.-22.9.2020

 • Aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
 • Lasten mielenterveys ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

Maanantai-tiistai 26.-27.10.2020

 • Nuorten mielenterveys ja psykiatrisenhoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • Aikuisten mielenterveys ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

Maanantai-tiistai 16.-17.11.2020

 • Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä

Maanantai-tiistai 14.-15.12.2020

 • Psykoterapian yleiset ja erityiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa ja mitä ominaisuuksia terapeutilta edellytetään

Maanantai-tiistai 18.-19.1.2021

 • Päättötöiden esittäminen
 • Koulutuksen päätös; todistusten jako ja kahvit

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämishanke.

Sari Takkinen, TtK, psykoterapeutti, työnohjaaja,EMDR-terapeutti
Sirpa Kaakinen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET

Koulutusjohtaja
Marjukka Laukkanen
, koulutussuunnittelija, psykoterapeutti VET

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Kysy mahdollisuudesta suorittaa opinnot oppisopimuskoulutuksena oman paikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

3100 euroa. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana.

05.03.2020 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.2.2020 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.