Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Psykologian perusopinnot 25 op, 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. 


Toteutus:
Oppimistehtävät, kirjatentit tai verkkotentit. Opetus on joustavaa verkko-opiskelua, voit suorittaa opintoja itse valitsemassasi järjestyksessä ja aikataulussa (huomioi mahdolliset tentti-/tehtävänpalautuspäivät opinto-oikeutesi puitteissa).

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:

Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op


 

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).