Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. lajinkehitys persoonallisuuden perustana, persoonallisuuspiirteet ja luonteenomaiset sopeutumat kehityksellisinä ilmiöinä sosiaalisissa ympäristöissä ja eri kulttuureissa, persoonallisuuspiirteiden ja luonteenomaisten sopeutumien ajallista pysyvyyttä sekä tilanteiden välistä vaihtelua ja johdonmukaisuutta luovat mekanismit.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata persoonallisuuden lajinkehityksellistä perustaa, osaa kuvata persoonallisuuspsykologisten ilmiöiden kehityksellistä luonnetta, ymmärtää, kuinka persoonallisuuspsykologiset ilmiöt selittävät ihmisen toiminnan ajallista pysyvyyttä sekä johdonmukaisuutta ja vaihtelua tilanteiden välillä, osaa kuvata kulttuurin merkitystä persoonallisuuspsykologisille ilmiöille, osaa soveltaa tietojaan tunnistaakseen persoonallisuuspsykologisia ilmiöitä sekä niiden seurauksia ja keskinäisiä suhteita sekä osaa kuvata persoonallisuuden tutkimuksen menetelmiä.

Luennot ja oppimistehtävät. Luennot 10 t (ei osallistumisvelvoitetta), itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät 125 t.

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).