Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

Psykologian aineopinnot 35 op, 22-23 , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Psykologian aineopinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Psykologian aineopinnot (35 op) muodostuvat neljästä pakollisesta opintojaksosta (20 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta (15 op). 

Edeltävät opinnot: Opintoihin (tai yksittäiselle opintojaksolle) ilmoittautuminen edellyttää Psykologian perusopintokokonaisuuden suorittamista vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5.


Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:

Pakolliset opintojaksot 20 op:
Sosiaalinen ihminen 5 op
Työhyvinvoinnin psykologia (Psykonet) 5 op
Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op
Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op

Valitse seuraavista 15 op:
Organisaatiopsykologia 5 op
Terveyspsykologia 5 op
Kognitiiviset prosessit (Psykonet) 5 op
Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op
Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op
 

Oppimistehtävät, oppimispäiväkirjat, artikkelikatsaukset ja/tai verkkotentit.
Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden.
Psykologian aineopinnot (35 op) muodostuvat neljästä pakollisesta opintojaksosta (20 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta (15 op). 
Edeltävät opinnot: Opintoihin (tai yksittäiselle opintojaksolle) ilmoittautuminen edellyttää Psykologian perusopintokokonaisuuden suorittamista vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5.
 

Opintokokonaisuuden hinta on 480 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 315 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).