Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

22.02.2023 00:00 - 26.04.2023 00:00

Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit, Quality 4.0.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

55 €

08.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 8.2.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu myöhemmin perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Oulun avoimeen yliopistoon. .Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).