Projektinhallinnan peruskurssi 5 op (OY)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

21.10.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00

Verkko-opinnot 21.10.–31.12.2020.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
  • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
  • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
  • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
  • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
  • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Verkko-opinnot

Tutustu ja lue lisää opinnoista täältä.

Opintomaksu 75 € (sis. Oulun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

07.10.2020 mennessä