Politiikan teorian klassikot 2 op (TY)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

-

Opintojakso kuuluu Valtio-opin perusopinnot 25 op (TY) opintokokonaisuuteen. 

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Oppimateriaali:
Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat (2012)

Tenttipäivät:
1) 8.12 2) 12.1 3) 2.3.
Kirjatentin vastuuhenkilö:
Sakari Nieminen

Ilmoittautuminen opintojaksolle viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää.

65 €