Pesänselvittäjä ja pesänjakaja – Oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa ositus- ja jakotilanteissa

05.11.2019 09:00 - 15:00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

 • Miten avioero-ositus, ositus ja jako lesken elinaikana, pesänjako lesken pesässä ja perillisten välinen jako eroavat toimituksina toisistaan?
 • Millaisia ongelmia liittyy osakkaiden oikeuksiin ja asemaan virallisselvityksen ja -jaon aikana?

Tässä koulutuksessa perehdytään virallisselvityksen ja -jaon keskeisiin kysymyksiin. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille pesänselvityksen, osituksen ja perinnönjaon ongelmia työtehtävissään käsitteleville lakimiehille, asianajajille ja oikeusavustajille.

Toimitusositus ja toimitusjako ovat käytännössä tavallisia. Avioero-ositus, ositus ja jako lesken elinaikana, pesänjako (PK 3 luvun mukainen) lesken pesässä ja perillisten välinen (perintökaaren 23 luvun mukainen) jako eroavat kuitenkin toimituksina paljon toisistaan. Myös selvittäjän ja jakajan rooli ja tehtävät ovat kussakin toimitustyypissä erilaiset. Perintökaaren vuosikymmeniä voimassa olleiden säännösten ympärille on aikojen kuluessa syntynyt runsaasti käytäntöä ja tulkintoja. Uusia kysymyksiä tulee esiin edelleen ja myös menettelyyn liittyviä KKO:n ennakkoratkaisuja on tasaisesti saatu.

Oman erityispiirteensä asialle antaa, että yleiseksi käytännöksi kuolinpesissä on muodostunut pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräyksen antaminen yhtä aikaa ja samalle henkilölle, jolloin perusteiltaan varsin erilaisten tehtävien raja jossakin määrin hämärtyy.

Myös osakkaiden oikeuksiin ja asemaan virallisselvityksen ja -jaon aikana liittyy monenlaista problematiikkaa. Koulutuksessa on tarkoitus valottaa näitä virallisselvityksen ja -jaon keskeisiä kysymyksiä ja se on tarkoitettu kaikille pesänselvityksen, osituksen ja perinnönjaon ongelmia työtehtävissään käsitteleville lakimiehille.    

 • Ositus, kuolinpesäositus, pesänjako ja perinnönjako – yhteiset menettelysäännöt, erilaiset toimitukset
 • Oikeus hakea virallistoimitusta; muutoksenhaku ja tilanne ennen määräyksen lainvoimaa
 • Esteettömyys, puolueettomuus, neuvontavelvollisuus
 • Edunvalvonnassa olevat osakkaat
 • Pesänselvittäjän hallinto ja valtuudet, jakokuntoisuustavoite, legaattien täyttäminen
 • Perittävän velat; pesänselvittäjän päätökset ja ylivelkaisen pesän päättäminen
 • Pesänjakajan tehtävän alkaminen; sovintovelvoite, myyntilupa ja osaratkaisut
 • Tehtävistä eroaminen ja erottaminen; tehtävän päättyminen
 • Toimitusmiesten pöytäkirjat, päätökset ja tilivelvollisuus
 • Toimitusten moitteet; toimitusmiesten rooli jaon jälkeen   

Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

235 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, osallistumistodistuksen ja päiväkahvin. Etelä-Savon Kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus, muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

29.10.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 23.10.2019 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko kurssimaksun.