Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Info oikeustieteiden opiskelusta 27.9.
Tervetuloa kuulolle kaikki syksyllä oikeustieteen opintoja aloittavat, oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneet ja tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät! HUOM! Torstain 15.9. klo 16.30 info SIIRTYY tiistaihin 27.9. klo 16.30. Ilmoittaudu infoon lomakkeella 26.9. mennessä. 

Hallinto-oikeuden opintojen tavoitteena on antaa hyvä perehtyneisyys hallinto-oikeuden aineelliseen lainsäädäntöön sekä kykyä hahmottaa ja ratkaista hallinto-oikeudellisia ongelmia. Joillakin kursseilla on mahdollista korvata osa kurssikirjallisuudesta oppimispäiväkirjalla ja esseellä. Näin opiskelijat kehittävät valmiuksiaan oikeustieteelliseen kirjoittamiseen.

Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi -palvelusta

Opinnot ovat tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta hallinto-oikeuden opinnot toimivat erinomaisesti myös ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Hallinto-oikeutta opiskelleet voivat sijoittua mm. valtion, kunnan ja välillisen julkishallinnon erilaisiin hallintotehtäviin (hallintosihteerin, hallintopäällikön ja hallintojohtajan tehtäviin) tai hallinnollisiin erityistehtäviin, kuten esimerkiksi henkilöstöhallinnon tai hankintatoimen tehtäviin.
 

TUTUSTU! Oikeustieteiden väylä Itä-Suomen yliopistoon ilman pääsykoetta!

Hyödynnä avoimen yliopiston väylämahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi:

Suorittamalla avoimessa yliopistossa oikeudellisen pääaineen (esim. Hallinto-oikeuden) perusopinnot 25 op ja Yleisiä oikeusjärjestysopintoja 35 op:n verran eli yhteensä 60 op, voit hakea Hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Tarkemmin voit lukea täältä: https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

tai

Suorittamalla avoimessa yliopistossa Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5) voit hakea Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylässä Itä-Suomen yliopistoon. Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella. 

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit. Esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kuntahallintoa, sosiaalitukia, julkista koulutusjärjestelmää, asiakirjojen julkisuutta sekä viranomaisorganisaatiota koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten järjestysmuotoa, toimivaltaa ja velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Hyvä peruste hallinto-oikeuden opiskeluun löytyy työmarkkinoilta. Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot kehittävät sellaista ammatillista perusosaamista, jota edellytetään kaikilta julkisyhteisöissä työskenteleviltä ja niiltä, jotka työnsä puolesta joutuvat usein asioimaan viranomaisten kanssa. Palvelussuhdeoikeudellinen osaaminen on välttämätöntä, toimiipa sitten luottamusmiehenä, esimiehenä tai yrittäjänä. Hallinto-oikeuden syventävät opinnot antavat puolestaan hyvät valmiudet toimia julkisyhteisöjen asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Hallinto-oikeuden perusopinnoissa ainoa pakollinen opintojakso on Yleishallinto-oikeus 5 op, muut opintojaksot voi valita myös aineopintojen puolelta, oheinen alla oleva opintojaksolistaus on suositus. Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen Yleishallinto-oikeus-opintojaksoa (ei voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu opintorekisteristä). Huom! Nämä opintojaksot eivät sisälly Hallinto-oikeuden perusopintojen maksuun, vaan ovat erillisiä jaksoja, joista peritään yksittäisen opintojakson hinta. 


Osalla hallinto-oikeuden opintojaksoja vaaditaan edeltävät opinnot suoritetuiksi ennen jaksolle ilmoittautumista. Tällaisia jaksoja ovat Yleishallinto-oikeuden lisäksi mm. Kuntaoikeus (edeltävä pakollinen jakso Yleishallinto-oikeus) sekä Finanssihallinto-oikeus (edeltävät opintojaksot Vero-oikeuden perusteet ja Valtiosääntöoikeus).


Huom! Alla aikatauluihin voi tulla muutoksia. Peppi-opintotietojärjestelmästä (jossa tietoja voi katsella vapaasti ilman kirjautumista järjestelmään) löytyvät vahvistetut opetussuunnitelman tiedot ja sisällöt.

Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op suositellaan koottavan seuraavista opintojaksoista:

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op  Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ti-ke 11.-12.10. klo 16.30-19.45. Sisältöperehdytyksessä saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. 

5311306 Kuntaoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op 
5311354 Sosiaalihuolto-oikeus 5 op 
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op 


Muita mahdollisia Hallinto-oikeuden opintojaksoja, joista voit muodostaa oman perusopintokokonaisuutesi:

5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 op
5311514 Hallintoprosessioikeus 5 op
5311316  Koulutusoikeus 5 op 


*Yleishallinto-oikeus on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa (yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Jos opiskelija suorittaa yleisiä oikeusjärjestysopintoja, yleishallinto-oikeus-opintojakson tilalle opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemallaan aineopintojaksolla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).

Opinto-oikeusaika on opintojaksokohtainen ja päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2023. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

Etäopiskelu? Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op voi suorittaa monimuoto-opintoina (opintojaksot voivat sisältää aikataulutettua opetusta) ja opetussuunnitelman mukaiset suoritustavat ja aikataulut rytmittävät opiskelua lukuvuoden aikana. Huomioithan tentittävien jaksojen osalta mahdollisuuden etätenttimiseen. Etätenttiminen on mahdollista Mikkelin kesäyliopistossa maksutta Mikkelin kesäyliopiston Hallinto-oikeuden perusopintojen opiskelijoille. Tentti järjestetään samaan aikaan kuin Joensuussa. Maksuton tentinvalvonta on myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Verkkotentit eivät vaadi valvontaa, vaan ne tehdään sähköisessä oppimisympäristössä joko digikampuksessa tai uefmoodlessa. Exam-tentti vaatii sähköisen tenttitilan https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ 

Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = yleinen tentti/tai verkkotentti sekä kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen menee aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen: Yleisiin salitentteihin/verkkotentteihin/etätentteihin ja tehtävänpalautukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Peppi-järjestelmässä sekä Moodlessa löytyvien etätenttiohjeiden mukaisesti. Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä, seminaareihin 2 viikkoa ennen opetuksen alkua.

Tutkinto-opiskelijaksi? Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op + yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuudesta 35 op = 60 op suorittamalla voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta HTK/HTM-tutkintoihin ilman valintakoetta. 
 

465 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).