Perhekompassi – työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen. VERKKOKOULUTUS

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

30.03.2021 09:00 - 31.03.2021 14:00

Tiistai ja keskiviikko 30.–31.3.2021 kello 9.00–14.00

Verkkokoulutus

Perhekompassi on strukturoitu työväline ja tavoitteellinen lyhytinterventio kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen.

  • Opit tavoitteellisen lyhytintervention.
  • Perhekompassi -malli huomioi erityisesti lapset.
  • Autat perhettä pääsemään kriisissä eteenpäin.

Koulutus on suunnattu perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan työntekijöille.

Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka kohtaavat työssään perheitä ja haluavat lisätä taitojaan perheiden kohtaamisessa ja perheiden kanssa työskentelyssä, kriisinäkökulma huomioiden.

Kriisitilanteet ja muut vaikeat elämäntilanteet kuten vakava sairastuminen, kuolema, avioero, uskottomuus tai työttömyys koskettavat perheessä harvoin vain yhtä henkilöä. Tilanne heijastuu koko perheeseen ja jokainen perheenjäsen reagoi siihen omalla tavallaan, usein vielä eri aikaan. Perhekompassin runkona on Perhearviointimenetelmä, josta Perhekompassi on muokattu.

Koulutuksessa opit perheen kohtaamisen taitoja ja opit huomiomaan kriisinäkökulman. Opit strukturoidun työvälineen käytön kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen.

Perhekompassi on strukturoitu työväline ja tavoitteellinen lyhytinterventio kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen.

Perhekompassin avulla voidaan tutkia ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden voimavaroja ja vahvuuksia sekä lievittää vaikeuksia ja tukea perheen toimintakykyä.

Ta­voitteel­li­nen ly­hy­tin­ter­ven­tio

Perhekompassi-malli antaa työskentelylle selkeän rakenteen ja tavoitteen, joka auttaa fokusoimaan keskustelua ja ehkäisemään ennalta ongelmien syventymistä ja monimutkaistumista. Malli soveltuu erityisesti 1 - 5 tapaamisen lyhytinterventioksi.

Perhekompassi-mallissa perheen arki ja toiminta on jaettu osa-alueisiin, joita työstetään yhdessä perheenjäsenten kanssa, perhettä kunnioittavalla tavalla sekä autetaan heitä ymmärtämään kriisitilanteen vaikutuksia omaan toimintaan ja perheen arkeen samalla korjaten sitä, mikä ei toimi.

Eri­tyi­ses­ti lap­set huo­mioi­va mal­li

Perhekompassi ohjaa työntekijää huomioimaan jokaisen perheenjäsenen, erityisesti lasten mielipiteet ja ristiriitaisetkin näkemykset. Työskentely vahvistaa perheenjäsenten vastuunottoa ja vähentää oman toiminnan selittelyä ja puolustamista.

Eväi­tä krii­sis­tä eteen­päin

Työskentelyn tavoitteena on lisätä perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, tukea vanhemmuutta ongelmista ja vaikeuksista huolimatta sekä auttaa perhettä tarkastelemaan tilannetta uusista näkökulmista ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on vakauttaa tilanne ja auttaa perhettä pääsemään kriisistä eteenpäin

Psykoterapeutti VET Marjukka Laukkanen. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vaativan erityistason psykoterapeutti Marjukka Laukkanen on saanut myös Perhearviointikouluttajan koulutuksen.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus järjestetään yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

570 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

18.03.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 18.3.2021 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun.