Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op (LY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

03.05.2024 00:00 - 31.05.2024 00:00

Verkko-opetus (Teams) pe 3.5. klo 17-21, la 4.5. klo 9-17  ja la 18.5. klo 9-17.

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus- ja työmuodot Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.


Vaadittavat suoritukset Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.
 
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-     eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
-     kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
-     ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kai Hämäläinen

Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun

Opintojakson hinta 140 €.

29.04.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.4.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).