Palvelumuotoilun johtaminen 4 op (LY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

14.10.2022 00:00 - 17.12.2022 00:00

Reaaliaikaiset verkkoluennot: Pe-la 14.-15.10.2022 sekä pe-la 16.-17.12.2022. Perjantaisin klo 16:30-21:00 (6 oppituntia) ja la klo 9:15-16:15. Opettaja Marjo Kamila.


Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille.

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Palvelumuotoilun perusopinnot  25 op (LY)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä

- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen

- analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. 

Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Opintojakson hinta 160 €.

04.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 4.10.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).