Julkisten palvelujen muotoilu 4 op (LY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

06.09.2024 00:00 - 30.09.2024 00:00

Verkko-opetus (Teams) pe 6.9. klo 17-21, la 7.9. klo 9-17, pe 20.9. klo 17-21 sekä la 21.9. klo 9-17.

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestön edustajille ja toisille ryhmille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-     tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
-     soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee. 

Kai Hämäläinen

Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun

160 €

23.08.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 23.8.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).