Osaamisen aika – avaimet osaamisen kehittämiseen työyhteisössä -verkkokoulutus

Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Ilmoittaudu nyt

16.02.2022 09:00 - 16:00

keskiviikko 16.2.2022, klo 9.00–16.00

Verkossa (teams).

Tulevaisuuden tapa johtaa on valmentava johtaminen!

Tästä koulutuksesta saat rohkeutta ja osaamista valmentavaan johtamiseen. Voit aloittaa valmentavan johtamisen käytäntöjen hyödyntämisen, vaikka heti koulutuksen jälkeen.

Valmentavan johtamisen käytännöt auttavat sinua esimies myös työyhteisösi asiantuntijoiden tukemisessa ja kannustamisessa!

Koulutus soveltuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin HR-henkilöstölle, esimiesasemassa oleville ja johtajille, jotka vastaavat oman työyhteisönsä kehittämisestä ja työntekijöiden osaamisen kehittämisestä ja koulutussuunnitelmista.

Koulutuksen suoritettuasi osaat:

  • määritellä ja selittää jatkuvan oppimisen merkityksen työyhteisösi ja liiketoimintasi kehittämisen ja kehittymisen näkökulmasta
  • perustella oman työyhteisösi työntekijöille osaamisen kehittämisen ja osaamisidentiteetin rakentumisen lähtökohdat
  • luetella tekijät, jotka vaikuttavat valmentavan työyhteisökulttuurin toteutumiseen
  • analysoida ja arvioida perinteisen johtamisen ja valmentavan johtamisen eroja
  • nimetä omassa johtamistavassasi kehitettäviä asioita, jotta kehityt valmentavan johtamisen taidoissa

Työelämä muuttuu vauhdilla! Samalla kun työtehtäviä katoaa tekoälyn ja digitalisaation myötä, syntyy myös täysin uusia työtehtäviä. Työnkuvan ja työelämän muutokset vaativat jatkuvaa oppimista. Oppimista tapahtuu sekä työpaikoilla ja täydennyskouluttautumisen kautta.
Tässä koulutuksessa käsitellään osaamisen kehittämistä ja kehittymistä, osaamisidentiteetin rakentumista ja valmentavaa johtamista.
Jotta työssä tapahtuva osaamisen kehittäminen mahdollistuu työpaikoilla ja työtehtävissä, se edellyttää perinteisen johtamisen sijasta valmentavaa johtamista.

Valmentava johtaminen perustuu esimiehen kykyyn ja haluun ymmärtää työyhteisön jäsenten potentiaalia oppia ja kehittyä ja esimiehen kykyyn saada yksilöt oivaltamaan oman toimintansa vaikutukset suhteessa koko organisaation toimintaan.
Koulutuksessa muodostat tietoperustan valmentavasta johtamisesta, jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä, osaamisidentiteetin rakentumisesta ja rohkaistut tarkastelemaan omaa tapaasi johtaa ja pääset alkuun valmentavaksi johtajaksi kehittymisessä.

•    Työelämän muuttuneet osaamisvaatimukset ja jatkuva oppiminen
•    Mitä osaaminen on?  
•    Osaamisen kehittymisen merkitys työntekijälle ja organisaation menestykselle
•    Osaamisidentiteetti – miten aikuinen oppii?
•    Valmentava työkulttuuri työyhteisön toimintatapana
•    Perinteisen johtamisen ja valmentavan johtamisen erot ja hyödyt
•    Vuorovaikutus ja dialogi valmentavan johtajan työvälineinä
•    Valmentavan johtamisen perustana ja kannustimina luottamus, avoimuus, rehellisyys ja erilaisuuden hyväksyminen
•    Valmentava johtaminen käytännössä ja työyhteisön arjessa

KM (Aikuiskasvatustieteen maisteri), työyhteisösovittelija ja työnohjaaja STOry, AmO Tuula Kämäräinen, Human Datum.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

195 € sisältää opetuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin.

15.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 3.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko koulutusmaksun